Investors' relations

E-canvasser is een jong innovatief bedrijf. Onze aandacht gaat uit naar het bepalen van steun voor gedrag of meningen op zes-cijferige postcodeniveau en het bepalen van het DNA van de betreffende burger. Vertrekpunt zijn databestanden waarin gedrag of meningen besloten liggen en op geaggregeerd niveau beschikbaar zijn. E-canvasser vertaald deze gegevens van het geaggregeerde macro-niveau naar zescijferige postcodes, het micro-niveau.

Wat tot voor kort als onmogelijk werd bestempeld blijkt met de innovatieve door E-canvasser ontwikkelde technologieën wel degelijk tot de mogelijkheden te behoren. Campagnes om gedrag of meningen van burgers of consumenten te beïnvloeden kunnen nu gerichter en daarmee succesvoller worden ingezet.

De Nederlandse media heeft al geruime aandacht besteed aan de instrumenten van e-canvasser die tot 2019 vooral door Politieke Academie werden ingezet om kiesgerechtigden te bewegen op bepaalde partijen te stemmen. Zie ook het media overzicht. In 2018 zijn pilots gedraaid om beleidsontwikkeling en beïnvloeding vorm te geven en zijn testen gedraaid binnen goede doelen en commerciële organisaties. Wat voor politieke partijen zo indrukwekkend werkt, blijkt ook voor andere organisaties impact te hebben.

E-canvasser is uniek in wat ze doet. Die voorsprong wil ze de komende tijd verder uitbouwen met nieuwe innovaties en instrumenten om het gebruik van de E-canvasser instrumenten te optimaliseren.

Ook zijn er plannen voor internationale uitbreiding.

Investeerders die interesse hebben om deel te worden van het succes van E-canvasser kunnen contact opnemen.