Investors' relations

E-canvasser is een jong innovatief bedrijf. Onze aandacht gaat uit naar het identificeren van de politieke achtergrond van burgers en het scoren van maatschappelijke betrokkenheid onder de bevolking.

De technologische ontwikkeling gaat gepaard met politicologisch onderzoek. Daarbij worden oude patronen doorbroken. De inzet van instrumenten van E-canvasser hebben er al toe geleid dat verkiezingen werden gewonnen, politieke kandidaten werden verkozen en de opkomst bij verkiezingen werd gestimuleerd.

De Nederlandse media heeft al geruime aandacht besteed aan de instrumenten van e-canvasser. Zie ook het media overzicht. Daarnaast gebruikt een toenemend aantal politieke partijen, openbare lichamen en andere organisaties de instrumenten van E-canvasser.

E-canvasser is uniek in wat ze doet. Die voorsprong wil ze de komende tijd verder uitbouwen met nieuwe innovaties en instrumenten om het gebruik van de E-canvasser instrumenten te optimaliseren.

Ook zijn er plannen voor internationale uitbreiding.

Investeerders die interesse hebben om deel te worden van het succes van E-canvasser kunnen contact opnemen.

Elevator pitch

E-canvasser helps political parties win elections via innovative ways of political micro-targeting. In 2014 political parties started to use the ground breaking and innovative analyses and interactive maps from E-canvasser to identify constituencies to focus their political campaigns. Those parties who worked with e-canvasser did win elections. Based on these results parties decided to expand the use of e-canvasser.

E-canvasser is specialized in political micro-targeting. Existing political campaign tools focus mainly on the United States and are based on available lists with voter-registration. In Europe these lists are absent. Political parties in Europe analyse results and define campaign constituencies based on ballot-stations. E-canvasser combines ballot-station results and Big Data analyses to provide campaign constituencies based on postal code level. Instead of 1.000 households, e-canvasser provides 35 households as a target group. E-canvasser is the only organisation providing this level of detail for political parties and has the ambition to expand its services from the Netherlands to the rest of Europe.

E-canvasser provides next to political micro-targeting additional analysis results like upward and downward trends, voter DNA-profiles where demographic values are connected to voter behavior when applicable and statistical competition and competitor relations. All of this is done on neighbourhood or postal code level. No other organisation is known to be able to provide the same. In recent years the analyses and maps are tested, evaluated and used by national media and presented as ‘redefining political campaigns’.

E-canvasser started to develop dashboards and apps to process the analyses and provide interactive maps in a more user friendly way. We also provide political parties the tools to analyse, define, organize and implement political campaigns, based on political micro-targeting and fully integrating the interactive maps and analysis.


What we are looking for:

A (participating) partner who is able to actually build the system and provide developers. The system (technical and process descriptions, database-models and screens are already available) based on the analyses and the already available interactive maps is ready for actual implementation.

E-canvasser wants to expand its success in the Netherlands to the rest of Europe. Management and sales-support to scale the system towards other European countries is therefore required.

E-canvasser also seeks partners throughout Europe to collect, build and process election datasets from each European country as base for e-canvassers country-specific analyses.

Partners who are willing to invest in what has proven to be a solid businesscase already.