Inleiding

Corona-veilige verkiezingen zijn geen vanzelfsprekendheid.

E-canvasser doet al geruime tijd onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie van verkiezingen. Wij zijn  gedurende deze Corona-tijd in staat uw gemeente te ondersteunen een zo optimaal mogelijke verdeling van stembureaus te maken.

De verkiezingen van volgend jaar zullen corona-proof moeten worden uitgevoerd. Dat stelt gemeenten voor dilemma’s:

 • Kunnen stembureaus nog wel worden ondergebracht bij scholen, sport- en zorginstellingen?
 • Moeten we minder of juist meer stembureaus organiseren?
 • Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar om stembureaus te bemensen?
 • Is de verdeling van stembureaus geoptimaliseerd zodat spreiding van drukte zoveel mogelijk wordt gerealiseerd?
 • Hoe voorkomen we dat corona-maatregelen die opkomst negatief beïnvloedt?
Wat kan E-canvasser voor uw gemeente doen?

E-canvasser kan via boxplot analyses uw bestaande stembureauverdeling op kwaliteit beoordelen en zo zien welke stembureaus een potentieel risico opleveren voor een Corona-veilige aanpak en hoe de kwaliteit is van verdeling van stembureaus over uw gemeente.

Daarnaast kunnen wij, in plaats van de gebruikelijke CBS-buurten als leidraad, ook met ons Big Data kennissysteem waarbij de looproutes van al uw inwoners naar een stembureau wordt betrokken, de meest optimale verdeling van stembureaus over uw gemeente berekenen.

Waarom is dat belangrijk?

Het indelen van stembureaus is altijd al een hele klus. Daarom gebruiken gemeenten graag ongeveer dezelfde indeling.

De verantwoordelijke diensten accepteren dat het niet optimaal is, maar het komt regelmatig voor dat het echt mis gaat. Dan zijn er te weinig stembiljetten geweest, moesten stembussen worden aangestampt (dat is verboden), of werden te veel spookstemmen gevonden omdat er iets mis was met de orde in het stemlokaal.

Als een stembureau slechts weinig kiezers trekt dan is dat relatief duur. Naast geld gaat het om vrijwilligers die mogelijk beter ergens anders hadden kunnen worden ingezet. Als een stembureau te veel kiezers trekt dan ontstaan problemen met wachtrijen, stembiljetten, volle stembussen en met het op tijd tellen van de stemmen.

In coronatijd is dat nog urgenter. Kiezers moeten meer afstand houden, waardoor wachtrijen langer kunnen worden, wat invloed kan hebben op de opkomst. Ordeproblemen kunnen tot besmettingen leiden. Vrijwilligers zullen niet allemaal beschikbaar zullen zijn. Bovendien zullen veel locaties niet geschikt zijn. Maar u kunt ook niet verlangen dat kiezers te ver moeten lopen. Loopafstand is een belangrijke factor bij opkomst.

Zo ontstaat dus een ingewikkelde puzzel:

 • Niet elk stembureau van de afgelopen jaren is beschikbaar (verzorgingshuizen, scholen, kleine horeca)
 • Er zijn minder vrijwilligers beschikbaar
 • Stemgebieden moeten zo worden ingedeeld dat er niet te veel, maar ook niet te weinig mensen komen
 • Voorkomen moet worden dat er stembureaus zijn waar veel minder kiezers naar toe gaan
 • De looproute moet niet te lang worden
Hoe pakken we dat aan?

Beoordelen bestaande indeling

Als u al een indeling van stembureaus heeft gemaakt, dan kunnen wij beoordelen waar knelpunten zitten. Ons analysekader voor de efficiëntie van de verdeling van stembureaus ziet er als volgt uit:

Het gaat erom dat in deze zogenaamde “boxplots” een doos in het midden te zien is, met een lijn aan de boven- en onderkant. De stembureaus met de grootste en kleinste opkomst (weergegeven met een sterretje) moeten nog op die lijnen liggen. De doos in het midden moet zo plat mogelijk zijn. Dat geeft aan hoe gelijkmatig de stembureaus verdeeld zijn. Tenslotte moet het lijntje in het midden van de boxplot (de mediaan) de doos zo goed mogelijk in tweeën verdelen. Ligt de lijn te hoog dan waren er iets meer stembureaus dan nodig en waren de verkiezingen dus duurder dan nodig. Ligt de lijn te laag dan waren er iets minder stembureau dan nodig en was er een risico op ordeproblemen.

We kunnen ook aanwijzen welke stembureaus mogelijk verbetering behoeven.

Optimaliseren van de indeling

Hier is een voorbeeld van hoe indeling van stembureaus vaak gaat:

Alle inwoners van buurt 2741 en waar 27 staat worden ingedeeld bij A, 2721 gaat naar B, 2111 gaat naar C, 2541, 25, 2633 en 2611 gaan naar D, 2711 gaat naar E.

Echter, kiezers mogen tegenwoordig zelf weten waar ze gaan stemmen. Over het algemeen kiezen ze het dichtstbijzijnde stembureau. Er zijn natuurlijk uitzonderingen voor mobiele stembureaus op stations en stembureaus in winkelcentra. Maar hoe de kiezers zich in werkelijkheid indelen ziet er ongeveer als volgt uit:

Als u overloop wil voorkomen dan moet u dus inschatten hoeveel kiezers er naar stembureaus A, B, C, D en E gaan.

In het verleden konden gemeente leren van ervaringen. De verdeling was dan niet optimaal, maar na een paar verkiezingen was wel bekend hoeveel kiezers konden verwacht in elk stembureau.

Nu door hygiënemaatregelen in verband met corona stembureaus er tussenuit vallen ontstaat onzekerheid. Zullen er niet te veel kiezers naar bepaalde stembureaus gaan? Kan dat ene stembureau niet toch beter samengevoegd worden zodat de vrijwilligers elders kunnen helpen? Zal de orde te handhaven zijn, zodat straks niet een besmettingshaard ontstaat?

Wat krijgt u?

Als u ons inschakelt om de optimale indeling te berekenen dan ontvangt u:

 • Kaart van uw gemeente met daarin de optimale punt locaties voor de stembureaus
 • Alternatieve versie waarbij we zoveel gebruik hebben gemaakt van eerdere locaties van stembureaus in uw gemeente
 • Inbegrepen is dat u ons op basis van het optimum en uw kennis van werkelijk beschikbare en geschikte stemlocaties in maart 2021 input levert. Die rekenen we dan door en wijzen op eventuele problemen. Daarna kan nog één doorrekening plaatsvinden. U ontvangt tenslotte ook een adreslijst van de stembureaus.

Als optie kunnen wij u ook voorzien van een lijst van welke 6-cijfer-postcodes de kortste looproute hebben naar welk stembureau. Dat kunt u gebruiken voor het versturen van de oproepkaarten.

Kunt u het ook zelf?

Het maken van een evenwichtige corona-veilige verdeling van stembureaus over uw gemeente is al snel een complexe aangelegenheid. Dat is altijd al zo, maar in Coronatijd zeker. Het gaat niet alleen om wat lijnen in het landschap, maar ook om looproutes. Daar waar kanalen, vaarten of doorgaande wegen liggen bepaalt de ligging van tunneltjes en bruggetjes de looproute van kiezers. De grote aantallen kiezers die soms dicht op elkaar in gestapelde woningen wonen en dan weer in buurten met eengezinswoningen maken het noodzakelijk een kennissysteem in te zetten dat zowel looproutes kent, weet hoeveel kiezers ergens wonen, als dat het deze puzzel in afzienbare tijd kan oplossen, bij voorkeur met de mogelijkheid bij te sturen. Natuurlijk blijft specifieke kennis van gemeentelijke medewerkers nodig om dit optimaal uit te voeren.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van omvang type product en omvang gemeente.

Wij berekenen de optimale punten waar in uw gemeente stembureaus zouden moeten worden geplaatst, matchen deze lijst met de gebruikelijke stembureaus in uw gemeente en maken de discrepanties zichtbaar, waarbij rekening wordt gehouden met stembureau-locaties die nu mogelijk niet meer beschikbaar zijn (zoals zorgcentra). Als u een definitieve keuze van stembureau locaties heeft gemaakt, rekenen wij deze nog een keer door op kwaliteit van verdeling over uw gemeente.

Inwonersaantal

<60.000

60.000 – 125.000

125.000 – 300.000

300.000>

Kosten

€ 1.850,=

€ 2.250,=

€ 2.750,=

€ 3.750,=

Bestelling plaatsen

  Aantal inwoners in gemeente

  <60.000 (€ 1.850,=)60.000-125.000 (€ 2.250,=)125.000-300.000 (€ 2.750,=)>300.000 (€ 3.750,=)

  Hierbij bestel ik voor mijn gemeente de analyse ten behoeve van een corona-veilige verdeling van stembureaus. Alvorens de opdracht uit te voeren, nemen wij ter controle contact met u op.

  zijn verplichte velden